Carl Hansen & Søn

borde

VEDLIGEHOLDELSE AF BORDE

CH24_Colors_Orange_Red_Black_CH335-1600x1600.jpg

GENERELT
Møbler fra Carl Hansen & Søn er designet og produceret til at holde i generationer. Få derfor størst mulig glæde og længst mulig levetid ud af dine møbler ved at behandle dem korrekt. Når massive træmøbler vedligeholdes korrekt og udsættes for dagslys vil træet med tiden udvikle sig og opnå en smuk patinering. Da træ er et levende naturprodukt, vil farveforskelle og naturlige vækster samt aftegninger i det færdige møbel kunne forekomme.

Massivt træ er et levende materiale som påvirkes af dagslys og luftfugtighed. For et massivt træbord ligger den ideelle relative luftfugtighed mellem 30 og 60 %. Et massivt træmøbel bør derfor ikke placeres for tæt på varmekilder som brændeovne eller radiatorer.

Massive bordplader påvirkes og udtørres desuden af direkte sollys. Begge faktorer medvirker til en meget lav relativ fugtighed, som kan medføre revnedannelse i bordpladen, og bør derfor undgås.

Da dagslys modner træet er det desuden vigtigt at være forsigtig med permanente placeringer af diverse genstande på et nyt massivt træbord, f.eks. fade, vaser og lysestager, da de kan medføre uønskede farveforskelle under modningen som efterfølgende vil være vanskelige at udjævne

SÆBEBEHANDLEDE MØBLER
Jævnlig vedligeholdelse af sæbebehandlede massive træborde er både nemt og effektivt. Man opnår det bedste resultat ved at sæbebehandle bordet inden ibrugtagelse og derefter hver 4-6 uge, alt afhængig af placering og anvendelse, da jævnlig behandling vil øge overfladens naturlige modstandsdygtighed.

Ved sæbebehandling af egetræsmøbler må sæbeblandingen ikke være for kraftig, da sæben kan gå i forbindelse med garvesyren i egetræet og farve det mørkt.

SE VEDLIGEHOLDELSESGUIDE FOR SÆBE:sæbe_MASTER_1.jpg

SÆBEBEHANDLINGEN FORETAGES PÅ FØLGENDE VIS:
Inden træsæben påføres, slibes møblets overflade let med slibesvampen, som begge findes i det vedlagte plejesæt.

Ryst flasken med sæbeopløsningen, og påfør dette med en tør klud/svamp i årernes retning på hele møblet.

Ved sæbebehandling af et bord er det vigtigt også at behandle bordets underside, kanter og ben for at undgå uens udtørring, da ulige afgivning af fugt i træet kan medføre unødvendige revnedannelser og skævheder på bordpladen.

Vent herefter ca. 10 minutter.

Efterfølgende aftørres bordet for eventuel overskydende sæbe med en ren svamp eller klud - hårdt opvredet i varmt vand.
Anvend aldrig opvaskemiddel.

Lad møblet tørre.

Efter sæbebehandlingen er der ikke yderligere behov for anvendelse af f.eks. olie eller voks.

Det kan ske, at træet rejser sig efter de første sæbebehandlinger. Anvend da en slibesvamp eller fint sandpapir (korn 180 eller 240) til at slibe hele møblet. Slib altid i årernes retning. Efter at have slebet møblet er det nødvendigt at give møblet endnu en sæbebehandling.

Daglig pleje foretages med en ren blød klud opvredet i lunkent vand. Undgå at anvende nogen former for rengøringsmidler eller kemikalier på møblerne. Anvend heller aldrig ståluld på møblerne.

Når den vedlagte træsæbe er brugt kan du købe en ny ved din nærmeste Carl Hansen & Søn forhandler.

OLIEBEHANDLEDE MØBLER
Jævnlig vedligeholdelse af oliebehandlede træmøbler er nemt og på lang sigt meget effektivt. For at opnå det mest optimale resultat anbefaler vi at man oliebehandler sine møbler efter behov, afhængig af placering og anvendelse.

Du kan købe olie og slibesvamp hos din nærmeste Carl Hansen & Søn forhandler.

SE VEDLIGEHOLDELSESGUIDE FOR OLIE:
olie_MASTER_1.jpg

OLIEBEHANDLINGEN FORETAGES PÅ FØLGENDE VIS:
Rengør først hele bordet med en ren klud opvredet i rent varmt vand. Lad herefter bordet tørre.

Inden olien påføres, slibes møblets overflade let med slibesvampen, som findes i det vedlagte plejesæt.

Påfør olien fra det vedlagte plejesæt på en ren hvid klud eller svamp. Hæld den ikke direkte på træet.

Påfør olien i årernes retning i et jævnt fint lag. Det er vigtigt at behandle hele overfladen på møblet.

Lad olien tørre i ca. 2 timer og fjern herefter eventuelt overskydende olie med en ren tør klud.

Endetræet på kanterne bør i den tørre tid (vinter) behandles ekstra hyppigt, for at undgå udtørring med revnedannelse til følge.

Hvis der er ridser i bordpladen kan disse slibes nænsomt. Det er vigtigt at slibe i træets åreretning med anvendelse af den vedlagte slibesvamp eller med fint sandpapir korn 240. Skal man selv anskaffe sig en slibesvamp, skal det være min. korn 180. Efter slibning skal bordet altid tørres efter med en ren tør klud, for at fjerne støvrester. Herefter gives det en oliebehandling som beskrevet ovenfor.

Daglig rengøring foregår med en blød klud opvredet i rent varmt vand. Undgå at anvende rengøringsmidler eller nogen former for kemikalier på møblerne.

Ulige afgivning af fugt i træet kan medføre unødvendige revnedannelser og skævheder på bordpladen, hvorfor vi anbefaler at vedligeholde både over- og underside på samme måde.

OBS! Vær opmærksom på, at klude eller svampe som har været brugt til at oliebehandle med kan selvantænde, hvorfor disse altid skal opbevares i en lufttæt metal- eller glasbeholder. Dette gælder også, hvis kluden smides ud.

LAKEREDE MØBLER
Jævnlig vedligeholdelse af lakerede overflader er nem og lige til. Bordpladen kan dagligt tørres af med en blød klud opvredet i rent lunkent vand. Da lakken lukker overfladen på træet vil bordet ikke på samme vis som sæbe- eller oliebehandlede overflader blive påvirket af dagslys. Bordet vil dog stadig kunne tage farve med tiden og vi anbefaler, at man udviser forsigtighed ved placering af fade, lysestager og lignende.

Vi anbefaler ikke brug af rengøringsmidler eller andre former for kemikalier på træet.

SE VEDLIGEHOLDELSESGUIDE FOR LAK:
lak_master_1.jpg

GLAS
Ved den regelmæssige rengøring af glas er det nok at rengøre overfladen med rent vand. Det anbefales at bruge en svamp eller en blød, trevlefri klud til dette. Med et let tryk kan det meste snavs fjernes. Sørg for at rengøre glasfladen på en stor flade, ikke kun stedvist.

Til at fjerne fedt (fingeraftryk osv.) kan desuden anvendes almindeligt glasrens. Undlad at bruge skurende, ætsende, syreholdige eller alkaliske rengøringsmidler, da disse kan angribe glasoverfladen og forårsage ridser.
Overskydende vand kan fjernes med en svamp eller en klud. Derefter kan glasset poleres tørt med en mikrofiberklud. Hvis vand i længere tid påvirker glasoverfladen, kan der dannes kalkpletter. Derfor er det bedst at tørre efter hurtigst muligt.

LAMINAT
Laminat kræver normalt ingen speciel vedligeholdelse. Bordpladen kan nemt rengøres på daglig basis ved brug af laminatrens. Laminatrens kan købes hos din nærmeste Carl Hansen & Søn forhandler.

SE VEDLIGEHOLDELSESGUIDE FOR LAMINAT:
laminat_MASTER_2.jpg

Til den daglige rengøring anbefales følgende:
Spray laminatrens direkte på overfladen i et jævnt fint lag.

Lad produktet virke et par minutter.

Tør efterfølgende hele bordpladen af med en fugtig klud.

Tør bordpladen efter med en ren og tør klud.

Skulle laminatrens ikke være tilstrækkelig ved vanskeligere pletter anbefales det at hælde koncentreret rengørings- eller opvaskemiddel direkte på området, hvorefter der tørres efter med en fugtig klud.

Det anbefales, at man efterfølgende vasker bordpladen gentagne gange med rent vand.

Anvendes aggressive rengøringsmidler bør de først afprøves på et mindre synligt sted, da de kan medføre misfarvninger på bordpladen. Efter rengøring bør bordpladen vaskes efter med rent vand flere gange.

Visse kemikalier, stærkt farvende frugtsaft og lignende kan misfarve overfladen, hvis de sidder i længere tid og bør derfor fjernes hurtigst muligt. Streger efter spritskrivere fjernes lettest med sprit, og blyantstreger med viskelæder.

Det frarådes at benytte slibende materialer som ståluld, skurepulver eller lignende.

Brun sæbe og sæbespåner er heller ikke velegnet til rengøring af laminat, da det efterlader en hinde, der gør overfladen mat. Denne hinde kan dog fjernes igen med anvendelse af et universelt rengøringsmiddel opløst i varmt vand.

 

 

 

 

 

 

 

Bruger login

Indtast brugernavn og password

Det indtastede brugernavn eller password er ikke korrekt.